Tầm nhìn

TẦM NHÌN

Đi theo đúng định hướng phát triển của Coteccons Group, tiêu chí “Công trình sau luôn tốt hơn công trình trước” luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Ricons. Mục tiêu cao nhất mà Ricons đã, đang và sẽ chinh phục là trở thành một trong những công ty xây dựng – đầu tư bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

An toàn

Ricons cam kết xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho người lao động, các đối tác, khách hàng và cộng đồng.

Chất lượng

Chúng tôi giúp khách hàng tối đa hóa lợi ích bằng việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm đúng tiến độ, chất lượng tốt cùng với các giải pháp thiết kế và thi công chuyên nghiệp.

Minh bạch

Trong kinh doanh chúng tôi luôn trung thực, minh bạch và uy tín.

Đổi mới

Liên tục cải tiến về hệ thống quản lý, hệ thống điều hành và áp dụng công nghệ tiên tiến là nền tảng để Ricons phát triển bền vững.

Hợp tác

Chúng tôi luôn xây dựng và củng cố sự hợp tác với đối tác, khách hàng cũng như với tất cả nhân viên dựa trên sự tin cậy, tôn trọng và cởi mở